Zalety przydomowych oczyszczalni ekologicznych

Ochrona środowiska powinna być priorytetem dla każdego. Na szczęście nasza świadomość ekologiczna stale rośnie. Coraz więcej gospodarstw domowych przyłączanych jest do zbiorczych sieci wodno-kanalizacyjnych. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Oczyszczalnia przydomowa ekologicznym sposobem na ścieki

Na niektórych terenach budowa sieci kanalizacyjnej nie jest możliwa ze względu na ukształtowanie terenu lub ze względów ekonomicznych (mała ilość gospodarstw domowych) jest nieopłacalna.

Jeszcze parę lat temu takie gospodarstwa budowały szamba przydomowe. Niestety nie są to obiekty przyjazne dla środowiska. Wiele osób ze względu na duże koszty opróżniania szamba odprowadza ścieki bezpośrednio do gruntu. Efektem jest zanieczyszczenie wód gruntowych oraz rzek.

Rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska jest budowa przydomowej oczyszczalni ekologicznej. Przykładowe rozwiązania dla gospodarstw domowych można znaleźć na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/.

Zasady działania oczyszczalni

Bez względu na model oraz wielkość zasady działania oczyszczalni są bardzo podobne. Proces oczyszczania przebiega w 3 etapach:

• oddzielenie większych zanieczyszczeń w osadniku,
• rozkład ścieków przez bakterie beztlenowe,
• końcowe oczyszczanie przez bakterie tlenowe.

Każdy etap przebiega w osobnej komorze. Efektem jest odzyskanie wody, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu lub wykorzystana do celów gospodarczych.

Zalety oczyszczalni biologicznych

Oczyszczalnia biologiczna pozwala na oczyszczenie ścieków w 98%, a to oznacza, że tylko 2% nieczystości wymaga usunięcia. Przekłada się to na całkiem wymierne korzyści ekonomiczne.

Po pierwsze zanieczyszczenia usuwa się bardzo rzadko, mniej więcej raz na rok. Każda osoba produkuje dziennie ok. 140 l ścieków, dlatego szambo musi być opróżniane co 2-3 tygodni. Każda usługa wozu asenizacyjnego to wydatek 100-200 zł, więc zysk jest łatwo policzyć.

Po drugie woda z oczyszczalni ekologicznej może być wykorzystywana do podlewania ogrodu. Przy obecnych cenach wody i panującej suszy to ogromna zaleta.

Po trzecie oczyszczalnie ekologiczne posiadają niewielkie rozmiary. Dla rodziny składającej się z 4 osób to 1 m2 powierzchni i 2,3 m głębokości. Szczegółowe informacje na temat dostosowania oczyszczalni do wielkości gospodarstwa lub kilku gospodarstw znajdują się na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/. Tam też są wszelkie informacje na temat warunków technicznych oraz norm środowiskowych spełnianych przez różne modele oczyszczalni.

Założenie oczyszczalni przydomowej jest droższe niż budowa szamba, ale można uzyskać na nie dofinansowanie z Funduszy Europejskich.